A figgia dottôa
de Luigi Persoglio
ed. inta "Setteman-a Religiosa" do 1894 n.3,4,5
[p. 6 modifica]

A FIGGIA DOTTÔA

Commedia zeneize in 3 atti


PERSONAGGI.


GIGGIA, dottôa.
BENARDO, sò poæ.
BRIGIDA, sò moæ.
ZABETTA sêu de
BASTIAN.
Commissäio.
Usciere.

A scena a l'é a Zena.