Cava in to remoin 1930/L'INVERNO GRAMMO

In to remoin de Gioxeppe Cava
L'inverno grammo

[p. 76 modifica]L'INVERNO GRAMMO

Brr! che freido Giominetta;
con 'sta neive, 'sta pastetta,
no se pêu ciû camminâ.
Che aççidente d'ûn Zenâ!

Se pä tûtti in ta fasciêua
e se ö naso o spunta fêua
te fà sûbito a cingiann-a
con 'sta sciôa de tramontann-a,
che ciû forte sempre a sciûscia.
Semmo a Sann-a o semmo in Rûscia?

Gh'en pe-e case e stive rôsse,
ma no gh'é chi n'ha de tôsse,
chi no ha i bronchi incatarrae:
l'é ûn ûspiâ tûtta a çittae!
Han i meghi ûn gran da fâ,
fortûnôu chi e-i pêu trôvâ,
aspëtando rassegnôu
d'ëse a tûrno vixitôu.

[p. 77 modifica]

Ûnn-a çerta mae casann-a
l'ha aspettôu 'na settimann-a
e a l'arrivo dö dottô
l'ëa zà in brasso dö segnô.
Se andae drento a-e farmacïe,
de delà in te sacrestïe,
no se parla de marotti,
de riçette, de çerotti,
se discöre de villezzi,
de brillanti, de maiezzi,
de peliççe pe-a scignôa,
mentre a gente fan a côa
pronte a daghe ö borsettin
pe ûn po' d'aegua dö pregin.

Da chí vende dö carbön,
o gh'é sempre a procescion.
Fêugo! Fêugo! tûtti crian,
in to spende no gh'ammian
con piaxei di bûtteghae
che pe megio fâ dinae,
aegua e taera in to carbön
caccian senza remiscion.

[p. 78 modifica]

Brr! che freido! No pä vëo,
nêutte e giörno sempre zëo,
sempre neive, sempre vento,
no se queta, ciû ûn momento.
Anche in letto co-a mae Cëa
me pâo drento a 'na giassea!
Giominetta, ve salûo,
son zâ quaexi mezo dûo,
se ancon resto chi a parlâ
me trasformo in baccalà.
Ah, che inverno maledetto,
o ne porta a-o cataletto!...