Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Terço - Scena Noveña]

[p. 73 modifica]

SCENA NONA.
Delfo, Caporale, Pometta.


D. Io vengo per chia- chia-
Chia chia- chiarirmi,
Se Pometta mi burla, ò pur se m'ama.

C. Ahi, ahi; D. io sento un che sospira. C. ahi core.

D. O se fusse Pometta! C. Zì Zì. D. Zì.

C. L'etto? D. sì, sì. C. Dond'etto?

[p. 74 modifica]

Son qui, C. Mà guarda, che nissiun no sente

(Il Caporale, e Delfo s'abbracciano, e partono.
poi vien Pometta.)
Andemmo. P. Caporà? ti dormi? e là!

Si pù, che t'hò trovao. mà tę; l'ę un canto.
Ond'etto? ro treitò m'hà dęto un cianto
In pagamento: Donca à sta mainera?
Metteme in ruzze, e poe ciantame nè?
Basta; se nò te fasso
Vegnì rò mà dra sozza, e dro loetto,
Brutto, porco, banetta,
Mettime à nomme orletta.