Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Segondo - Scena Quatorzexima

[p. 55 modifica]

SCENA [X]IV.
Caporale, Ardelio, Florindo.


C. L'è chi barbon. Ar. (m'aggirerò qui intorno)

C. A mè pareì l'ę quello,
Chi vende oerio de Saxo.

Ar. (Se per sorte Dorilla
Quì rivolgesse il passo)

C. Voeggio assònaro. Ar. (Il Caporale è questi.)

C. Mà no ghe n'hò de pesti,
Ni manco da pestà,
E se n'accatto ninte

Ar. (Io vuò star sù le finte)

C. Ghe parrà fossia mà.

Ar. Amico il ben trovato

[p. 56 modifica]

C. Addio quell'hommo. Ar. Hai tù desio d'intendere
Secreti stupendissimi?
Vuoi tù con arte magica,
Ch'io ti faccia da Spiriti
Portare invisibilium,
O vuoi veder miracoli
Per via de l'arte chimica?

C. Dìme pre vitta de Madamma Menica
Gh'haveivo de lezendie,
O quarche bella istoria?

Ar. Cose curiosissime
Ti posso far conoscere.

C. Fæme piaxei de gratia
D'arvì re vostre scatore

Ar. Mostrerò porre in opera
Lambicchi, e stillicidij
Per cancellar lentigini,
Acque per levar macole;
Stoppe da stivar maniche:
Strettoie per le femine
Da ritirar mammelle;
Un ottimo splendoribus
Per fa liscia la pelle.
Ricette esquisitissime
Atte à far impazzire,
Altre per far dormire;
Altre ringiovanire.
Hò poi cose bellissime;
Un scatolin di polvere,
Che può i Gelosi uccidere;
Un'ampolla di lagrime
D'Amanti; un incantesimo
Per scongiurar fantasime,
Perfetto ellettuario

[p. 57 modifica]

Buon per il mal di Suocera;
Vezzi di Donna giovane;
Sguardi, e lusinghe in pillole
Per ingannar i semplici,
Che fan castelli in aria.

C. Grand'hommo in mę conscienzia

Ar. Mà ci è di più ch'io sò
Veder quel, che non è
Idest quello, che fù,
E quello, che sarà.

C. Caspita! gra[n] virtù.

Ar. Ti dirò chi sei tù,
Quello, che ti seguì

C. Via comensę. Son chi.

Ar. Sei forastiero. C. Ben.

A. Tù servi e non sai chi.

C. L'e vero. Ar. Ed è priggion. C. Giusto così;

Ar. Sei poltron di natura. C. Oh' questo no.

Ar. La tua parte del Sol ti giuocheresti.

C. (Stæ à vei s'ò me bellettega?)

Ar. Ghiotto, che mangeresti.

C. (Che si perdo re staffe!)

Ar. Sul' capo ad un tignoso C. æh' zura Giove
Mi no sò chi me tegne. Ar. Ascolta. C. Un corno.
Sei cose voeggio dive?
Sciò Zingaro, Sciò Astrolico
Strazę ri vostri liberi
Prech'hei cattive lettere.
Parlę ben: Ar. Dico il vero.

C. Che s'escio da ro mannego,
Con doe de queste Gnaccare
Ve stampo un ettesettera
In sciù rò frontespitio
Oh staggo à vei? Ar. La verità t'annoia.

[p. 58 modifica]

C. Che sì faccia de boia!

Ar. C[o]me? C. Ven gente. Ar. Io mi ritiro C. A fę,
che l'è scappao. F. Io ti cercavo apunto.

C. Son chi F. Parlasti[?] C. E gh'hò parlaò.

F. Che disse,
Quale mi dai risposta? C. Hei troppo cuinta

F. Meglio pensai. Fà si che à Cleodora
Questo foglio si dia. C. Vaggo volando.

F. Io parto, e là t'attendo.

Ar. Hà costui gran raggiri; Io non l'intendo.