Οropa de Zan'Andria Spinnoa
Atto Segondo - Scena Dozexima

[p. 53 modifica]

SCENA XII.

CITTÀ.

Caporale, Florindo.


C. Sciò Frorindo scusęme,
Se mi v'hò fæto ortaggia.
Quando me ven ra raggia
Nò son ciù mì. Mà Dè ve ra perdonne
Prechę metteve à reisego,
Che v'infirasse giusto,
(Parlando con perdon)
Giusto com'un. F. Io l'error mio confesso
Dovea scoprirmi. C. E sei anco stæto à tempo.

[p. 54 modifica]

Dro resto con un ciaffete
Fe[1] fàva restà redeno.
Mà, vegnando à rò quià,[2]
Pre cuinto drò sciò Ardelio mè Patron
Dime un pò ra raxon.
Cose vorrei, che fasse?
Cose vorrei, che digghe?

F. Senti; com'io dicea,
Di liberare Ardelio è mio pensiero.

C. Capissio. F. Ed à tal fine
Vorrei parlar con Cleodora. C. Intendo.

F. Opra tù, che furtivo ella m'ascolti.

C. Farò quello che posso. Apuinto, apuinto
Cò rà so camerera
Hò un poco d'Intratura; e me prometto
De fà quarcosa. F. Io, dove sai, t'aspetto.

  1. Ve (1665)
  2. quia (1665)