Cava in to remoin 1930/BOXÏE PIETOSE

In to remoin de Gioxeppe Cava
Boxïe pietose

[p. 38 modifica]BOXÏE PIETOSE

Ho a morte drento a-o chêu mentre te rïo,
çercando consolate, o mae piccinn-a,
e l'êuggio têu o me fissa e o no indovinn-a
che t'ho promisso tanto e t'ho mentïo.

Te parlo d'avvegnî, mentre te spïo
do mä i progressi lenti in ta faccinn-a.
Bella comme ûn pommin che zâ o declinn-a
a-a primm'arba da vitta appenn-a sciôïo.

«Vegniä presto 'sta Primma co-i sêu fiöri[1]
e tî d'in letto ti poriae stâ sciû;
ti repiggiae e têu forse, i têu colöri

insemme a tûtto ö brïo da zöventù...».
E tî ti creddi!... Scì, vegnian i fiöri,
ma tî, purtroppo, ti no ghe siae ciû!...

  1. Primma: primavera.