Antogno Pescetto
(?–1844)
    Contempoannio do Martin Piaggio. Fra i Arcadi de Saña ITTINIO RICCALBO. Do 1822 o l'ea Not.o, e Seg.ro do R.o Conseggio de Giustiççia de Saña.