Chi o l'è o ciú bello tra i zuveni de Savunn-a

Politeama Garibaldi
Questa seia ao Puliteama a belliscima operetta:

O VENDITURE D'OXELLI

Municipio di Savona

Appendice d’O MANANA (5


GIUSEPPE CAVA


Pigheuggi revestii
Romanzo dell’oggi.


II.

O releujo da sala manxè o seunava e eutt’ue, e zà o carussè o l’ea zù davanti a-o portego a spetè e scignure.

E sciccumme o cumensava a fa ciuccà o staffí, a scià Giulia a l’ha mandou zu a serva a dighe che o l’avesse paziensa de aspetà sinque minuti.

Intanto a mammà a s’ea ingiarmà a bella-megio, e, grassa e grossa cumme a l’ea, a pareiva un sacco de strasse cuverto de sèa. E sciccumme e figge se perdeivan in menuzie, a scià Giulia a l’ha cuminsou a perde a paziensa.

— Beate figge, se ghe ne veu pe vestive. L’e due ue che sei lí e no sèi àncun prunte.

— Ti capisci ben mamà che o tempo o ghe veu.

— Benedetto tempo!... miè un po’ mi.

— Va la che ti fè a to figùa.

— Cumme o saieva a dí: fasso a mè figùa?

— Vurieva dì che ti basta che ti te senti a roba addosso t basta.

— Allun, sbrighève; o le zà eutt’ue e a carossa a ne spèta.

— Ecco, semmo pronte.

— Piggieve e sciarpe e andemo che o l’è tardi.

E due figge se sun piggié e sciarpe in man e se sun avviè verso a porta. A scià Giulia a l’è restà a dà i urdini a serva e poi a l’ha infiou a scà anche le, truttando a perdifiato pe acciappà e so figge e què ean za arrivè in to portego e l’aspetavan.

Arrivou a muè sun muntè tutti in carossa; o carrussè o l’ha piggìou e guidde e via de cursa verso o teatro.

Quando sun arrivé o teatro a sala a l’ea ancun tutta scùa. Poche ean e persunn-e assettè in platea; i palchi ean cumpletamente veui.

Vedendo tutto ao scùo, muè e figge sun restè de stùcco. Se credeivan de truvà o teatro pin stivou, cumme quando a Natale andavan in to luggiun e aspetavan de ue che o vegnisse averta a porta pe purei andà a piggiase i posti buin, dunde o no gh’ea l’impedimento da lampa.

— Mammà, ti veddi cumme o l’e veuo o teatro. — Davvei, no me o credeiva.

— Ho puia che o no vegne nisciun.

— Ghe vùrieva proprio di gran maeducchè, te o segùo mi.

- ’Na serata cumme questa in onure do prinsipe de Turin, o no gh’e un parchetto piggiou.

— L’e ’na vea vergheugna; l’ho sempre dito mi che a Savunn-a gh’emmo un muggio de piguggiusi.

— Tanto o vareiva che se ne stescimo a casa. In te quello mentre o s’e visto vegní zù da o suffito i ’na gran luxe. Chinavan a lampa.

E figge de Menego se sun subito assetè ai dui lati do parchetto, dùe impalè, cumme statue pe fase amià. Naturalmente tutti i euggi se sun pòsé in sce lu, cumme e sule scignure che occupavan i parchetti. Centindose l’oggetto de l’ammiraziun generale se gunfiavan tutte e no stavan ciù in t’a pelle da-o piaxei.

Viceversa poi se avessan sentio i discursi che o se faxeiva in sciou luro cunto saievan vegnùe russe cumme bisciuin.

A poco a poco o teatro o se impiva, ma i parchetti restavan veui. Doppo vinti menuti abbundanti l’e cuminsou a cumparì quarche scignua, poi in sce o cuminsà do spettaculo quarche atra, tutte vestie cun a mascima eleganza, ornè de oi e de brillanti. Ma i parchetti in maggiuransa restavan sempre veui.

— Te l’ho dito. I nostri scignuri sun un muggio de piguggiusi. E di che se tratta de fa onure a un prinsipe. Pe furtunn-a che semmo vegnùe nuiatre. E cuscì dixendo a muggè do savattin arricchio a se faxeiva vegni i petaffi cume se ghe avessan feto un affrunto a le mexima.


(Cuntinua)