Due brocche de viovetta/In sciö fâ da seja

Due brocche de viovetta de Carlo Malinverni
In sciö fâ da seja
ed. www.liberliber.it 2010
[p. 63 modifica]
In sciö fâ da seja


Andæ da-i cappûççin
quande va sotta o sô:
che flauti! che ottavin!
che mûxica! che fô!
ûn sghêuo.... ci... ri... ci... l'ûrtimo,
no, ûn atro - ûn barbacïo...
l'é l'öa.... l'é l'öa d'andâsene….
ci.... ri.... tûtti in to nïo.

Chi va ancon sorva a gronda,
chi se cincia in sce ûn rammo:
crii.... crii.... crii.... fan a rionda,
fruu.... via tûtti: o l'é ûn sciammo;
a l'é ûn'ombra, ûnn-a nûvea
chi passa, ûn coro, ûn crïo....
l'é l'öa, l'é l'öa d'andâsene....
ci.... ri.... tûtti in to nïo.

L'é sotta o sô: pe l'aja
no gh'é ciù ûnn'aa chi sghêue:
adaxo adaxo a mûxica
a cessa.... a bägia.... a mêue:
trammëzo a-e ramme e a-e fêugge
no se sente ciù ûn pïo....

[p. 64 modifica]

cazze a nêutte, e a l'inghêugge
i çipressi d'asbrïo.